Ett år fullt av föreläsningar

Efter närmare 50 föreläsningar kring skolans digitalisering under 2017, så börjar vi blicka framåt.

Utvecklingen går snabbt och nya fantastiska innovationer och idéer sprutar över oss.
Precis som det gjort tidigare om åren.

Man kan så här i slutet av året, börja fundera lite över sakernas tillstånd, och hur man ska förhålla sig till allt.

- Kommer vi att börja mogna i vår användning av digital teknik?
- Kommer vi att börja fokusera mer på det som är viktigt, framför att blippa runt i allt gytter som finns runt om oss?
- Kommer vi att stanna upp och ta en överblick över den snabba utvecklingen, för att kunna välja rätt vägar in i framtiden?

Följer man andra forskningsområden, än bara det det digitala, så ser man hur vi skaffar oss kunskaper om hur vår hjärna faktiskt fungerar, vilket vi många gånger glömmer bort i vårt digitaliseringsarbete.

Genom att faktiskt se på hur vi människor fungerar så kan vi översätta den analoga människan till användning av digitala verktyg.
Att nyttja rätt funktioner som hänger ihop med oss analoga människor, och plocka ut de nya, unika funktionerna som förstärker det vi är dåliga på. Ja då, då kan det börja hända något.

Tyvärr stirrar vi oss ofta blinda på häftig ny teknik, externa krav på att "så här måste det vara", och sällan ställer frågan Varför då?  
Det handlar inte om att stoppa utvecklingen, utan om att nyttja utvecklingen till det som faktiskt är viktigt i en verksamhet. Vi fastnar många gånger i det som är överbyggnaden av en verksamhet, framför grunden i det vi sysslar med.
Det är detta jag menar med att ibland stanna upp, ställa sig frågan om vad det är vi faktiskt sysslar med, och lägga fokus på det.

I skolans värld handlar det om att skolan får anpassa sina verktyg utifrån kommunens/huvudmannens övriga behov. Det gör att många skolor får verktyg som inte är anpassade för elevernas inlärning, utan utifrån administrativa behov. Man lägger ibland väldigt mycket pengar och resurser på "kontrollsystem" av verksamheten, men när verksamheten önskar ett verktyg som stödjer elevernas inlärning direkt, så finns det inga resurser för detta.

Genom att se och förstå hur basverksamheten faktiskt fungerar, och översätta detta till användningen av digital teknik, se vad som kan utvecklas och bli bättre, då kan man göra rätt val.

Jag tror dock att det kommer att bli bättre. Vi har nu äntligen börjat få in delar kring digital studieteknik i våra nya läroplaner, som digital läsning osv. Något som skulle funnits för 20 år sedan!Kommentarer

Populära inlägg